Wet en regelgeving


De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO) geeft aan dat u opdrachtgever bent tot het verlenen van zorg. Uw plicht is de zorgverlener zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van uw problematiek, zodat deze zijn deskundigheid maximaal kan inzetten. Een andere plicht is het betalen van uw zorgverlener. De zorgverlener heeft het recht om verzoeken te weigeren, als deze zich niet verhouden met de huidige professionele standaard. Als cliënt heeft u recht op informatie, in begrijpelijke taal, heeft u inzagerecht in uw dossier, evenals het recht om formele stukken als intake verslagen en huisartsen brieven op verzoek in kopie te ontvangen. U heeft het recht op bescherming van uw privacy. Voor behandeling is uw toestemming vereist. Voor ingrijpende behandelingen moet deze toestemming expliciet worden gevraagd. Voor minder ingrijpende behandelingen kent de wet de stilzwijgende toestemming.

Links & Downloads
https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg
Afgeven verklaring psycholoog
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Privacystatement
Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

Aanmelden


U kunt zich aanmelden d.m.v. het invullen van uw gegevens via onderstaande button. Na contactname ontvangt u een aanmeldformulier. Deze kunt u invullen en per mail of per post retourneren. Na ontvangst wordt u ingepland voor een intake.

De huidige wachttijd bedraagt 4 - 6 weken en de behandelwachttijd 2 weken. Vakanties kunnen van invloed zijn op de wachttijd. 
Aanmelden

Contactgegevens


Gezondheidscentrum Bakhuizen
Skuniadyk 12
8574 TR Bakhuizen

Huisartsenpraktijk Balk
Herman Gorterstraat 10a
8561 BS Balk

info@pp-equilibre.nl
tel.nr.: 06-43495957