De praktijk is tot 14 augustus gesloten i.v.m. vakantie. Neem in dringende gevallen contact op met uw huisarts. Voor lopende behandelingen is waarneming geregeld. U kan dan in dringende zaken mailen naar info@pp-equilibre.nl

Maatregelen Corona virus
Omwille van het waarborgen van de continuïteit van zorg is op advies van het RIVM en de overheid besloten om de face to face contacten om te zetten in een telefonisch dan wel digitaal consult middels beeldbellen. Werkwijze en informatie rondom beeldbellen wordt individueel in lopende behandelingen toegelicht via een al bekend email- adres van betrokkene. Nieuwe aanmeldingen zullen in eerste instantie telefonisch of via email benaderd worden om te kijken hoe een hulpverleningsaanbod gestalte kan krijgen zolang de maatregelen en adviezen van het RIVM van kracht zijn. Mogelijk kan de wachttijd iets oplopen.

Wet en regelgeving


De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO) geeft aan dat u opdrachtgever bent tot het verlenen van zorg. Uw plicht is de zorgverlener zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van uw problematiek, zodat deze zijn deskundigheid maximaal kan inzetten. Een andere plicht is het betalen van uw zorgverlener. De zorgverlener heeft het recht om verzoeken te weigeren, als deze zich niet verhouden met de huidige professionele standaard. Als cliënt heeft u recht op informatie, in begrijpelijke taal, heeft u inzagerecht in uw dossier, evenals het recht om formele stukken als intake verslagen en huisartsen brieven op verzoek in kopie te ontvangen. U heeft het recht op bescherming van uw privacy. Voor behandeling is uw toestemming vereist. Voor ingrijpende behandelingen moet deze toestemming expliciet worden gevraagd. Voor minder ingrijpende behandelingen kent de wet de stilzwijgende toestemming.

Links & Downloads
https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg
Afgeven verklaring psycholoog
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Privacystatement

Aanmelden


U kunt zich aanmelden d.m.v. het invullen van uw gegevens via onderstaande button. Na contactname ontvangt u een aanmeldformulier. Deze kunt u invullen en per mail of per post retourneren. Na ontvangst wordt u ingepland voor een intake.

De huidige wachttijd bedraagt 4 - 6 weken en de behandelwachttijd 2 weken. Vakanties kunnen van invloed zijn op de wachttijd. 
Aanmelden

Contactgegevens


Gezondheidscentrum de Reest
Zuiderlaan 142
7944 EJ Meppel

Huisartsenpraktijk Balk
Herman Gorterstraat 10a
8561 BS Balk

info@pp-equilibre.nl
tel.nr.: 06-43495957