Even voorstellen


Ik ben Dieuwertje van der Zee (1967) en sinds 1996 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eind 2004 heb ik mijn BIG registratie als GZ psycholoog behaald en ben sindsdien werkzaam geweest als NIP psycholoog binnen de jeugdhulpverlening, forensische psychiatrie en Justitie. Vanaf 2010 ben ik als vrijgevestigd GZ- psycholoog werkzaam in mijn eigen praktijk.
Ik ben opgeleid in diverse stromingen binnen de psychologie, w.o. gedragstherapie, directieve therapie en psychodynamische therapie. Tevens ben ik geschoold in EMDR, Mindfulness, schematherapie, lichaamsgericht werken, equitherapie en runningtherapie. Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP),de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NvGZp), de Nederlandse vereniging voor psychotrauma (NtVP) en de Vereniging voor EMDR (VEN).

Ik behandel diverse psychische klachten (zie Kwaliteitsstatuut). Mijn speciale aandacht gaat uit naar de behandeling van traumatische ervaringen (PTSS).Tevens richt ik mij in het werken op het vergroten van weerbaarheid, assertiviteit en verwerven van een positief zelfbeeld. Daar waar nodig kan systemisch gewerkt worden en is er aandacht voor relationele danwel interactionele factoren en kunnen onderdelen van Emotionally Focused Therapy (EFT) ingezet worden.

Binnen de behandeling is het van belang dat je je als cliënt gehoord en vertrouwd voelt. Inspraak, transparantie en authenticiteit zijn achterliggende waarden van waaruit ik graag wil werken. In mijn werkwijze blik ik altijd gezamenlijk terug op de ontwikkelingsgeschiedenis van iemand. Actueel ervaren problematiek staat nooit los van deze ‘wordingsgeschiedenis’. Het gezin (systeem) van herkomst speelt een belangrijke rol. De insteek kan systeem gericht zijn, waarbij belangrijke anderen betrokken kunnen worden in de hulpverlening om actuele problematiek te verlichten. Echter alleen in overleg met cliënt zelf. Afhankelijk van het klachtenpatroon en daar waar mogelijk persoonlijke voorkeur wordt in gezamenlijkheid gekozen voor een bepaalde therapie. Naast een klachten gerichte aanpak is de insteek veelal procesmatig en gericht op het veranderen van onderliggende patronen. De insteek zal daardoor veelal integratief of eclectisch zijn. Dit wil zeggen dat er vanuit verschillende invalshoeken en methodieken gewerkt wordt om zo optimaal mogelijk ervaren problematiek te verlichten of op te lossen.

Aanmelden


U kunt zich aanmelden d.m.v. het invullen van uw gegevens via onderstaande button. Na contactname ontvangt u een aanmeldformulier. Deze kunt u invullen en per mail of per post retourneren. Na ontvangst wordt u ingepland voor een intake.

De huidige wachttijd bedraagt 4 - 6 weken en de behandelwachttijd 2 weken. Vakanties kunnen van invloed zijn op de wachttijd. 
Aanmelden

Contactgegevens


Gezondheidscentrum Bakhuizen
Skuniadyk 12
8574 TR Bakhuizen

Huisartsenpraktijk Balk
Herman Gorterstraat 10a
8561 BS Balk

info@pp-equilibre.nl
tel.nr.: 06-43495957