De praktijk is tot 14 augustus gesloten i.v.m. vakantie. Neem in dringende gevallen contact op met uw huisarts. Voor lopende behandelingen is waarneming geregeld. U kan dan in dringende zaken mailen naar info@pp-equilibre.nl

Maatregelen Corona virus
Omwille van het waarborgen van de continuïteit van zorg is op advies van het RIVM en de overheid besloten om de face to face contacten om te zetten in een telefonisch dan wel digitaal consult middels beeldbellen. Werkwijze en informatie rondom beeldbellen wordt individueel in lopende behandelingen toegelicht via een al bekend email- adres van betrokkene. Nieuwe aanmeldingen zullen in eerste instantie telefonisch of via email benaderd worden om te kijken hoe een hulpverleningsaanbod gestalte kan krijgen zolang de maatregelen en adviezen van het RIVM van kracht zijn. Mogelijk kan de wachttijd iets oplopen.

Psychologie Praktijk Equilibre


Psychologiepraktijk Equilibre is een onafhankelijke kleinschalige vrijgevestigde psychologiepraktijk voor behandeling in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ). Het contact is daardoor laagdrempelig, persoonlijk een direct. Behandeling is op maat en wordt in samenspraak met u ingezet, waarbij de meest effectieve behandelmethodieken richtinggevend zijn.

Er is een samenwerkingsrelatie met andere vrijgevestigde BIG geregistreerde hulpverleners in de regio Zuid-West Drenthe (PPC Oosteinde). Hetgeen doorverwijzen mogelijk maakt wanneer de hulpvraag of zorgzwaarte (SGGZ/ Haptotherapie) daarom vraagt. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met enkele huisartsenpraktijken in Zuidwest Drenthe en Zuidwest Friesland. Behandeling vindt plaats in Meppel en Balk. De praktijk heeft voor 2018 wederom contracten voor psychologische zorg afgesloten met alle zorgverzekeraars, m.u.v. Caresq. Dit betekent dat de psychologische zorg in principe vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Aanmelden


U kunt zich aanmelden d.m.v. het invullen van uw gegevens via onderstaande button. Na contactname ontvangt u een aanmeldformulier. Deze kunt u invullen en per mail of per post retourneren. Na ontvangst wordt u ingepland voor een intake.

De huidige wachttijd bedraagt 4 - 6 weken en de behandelwachttijd 2 weken. Vakanties kunnen van invloed zijn op de wachttijd. 
Aanmelden

Contactgegevens


Gezondheidscentrum de Reest
Zuiderlaan 142
7944 EJ Meppel

Huisartsenpraktijk Balk
Herman Gorterstraat 10a
8561 BS Balk

info@pp-equilibre.nl
tel.nr.: 06-43495957