De praktijk is tot 14 augustus gesloten i.v.m. vakantie. Neem in dringende gevallen contact op met uw huisarts. Voor lopende behandelingen is waarneming geregeld. U kan dan in dringende zaken mailen naar info@pp-equilibre.nl

Maatregelen Corona virus
Omwille van het waarborgen van de continuïteit van zorg is op advies van het RIVM en de overheid besloten om de face to face contacten om te zetten in een telefonisch dan wel digitaal consult middels beeldbellen. Werkwijze en informatie rondom beeldbellen wordt individueel in lopende behandelingen toegelicht via een al bekend email- adres van betrokkene. Nieuwe aanmeldingen zullen in eerste instantie telefonisch of via email benaderd worden om te kijken hoe een hulpverleningsaanbod gestalte kan krijgen zolang de maatregelen en adviezen van het RIVM van kracht zijn. Mogelijk kan de wachttijd iets oplopen.

Autonomie in verbondenheid


Als mens ben je in wezen sociaal en is het soms in relationeel opzicht zoeken naar behoud van autonomie, je eigen ik en verlangens, i.p.v je aan te passen aan de behoefte en wensen van de ander. Vooral vrouwen hebben in onze cultuur de neiging zich overmatig aan te passen, met als gevolg een diversiteit aan ervaren klachten. Een voorbeeld dichtbij is je schuldig voelen op het moment dat er voor zichzelf gekozen wordt.

Samen met een collega psycholoog werk ik aan een groepstraining waarbij het accent ligt op het behoud van autonomie in verbondenheid. De training richt zich o.a. op bewustwording van culturele bagage i.r.t. vrouw- en manbeeld en hoe je als mens je ruimte al dan niet in neemt en welke normen en waarden daarbij achterliggend zijn. Nadere informatie volgt.

Aanmelden


U kunt zich aanmelden d.m.v. het invullen van uw gegevens via onderstaande button. Na contactname ontvangt u een aanmeldformulier. Deze kunt u invullen en per mail of per post retourneren. Na ontvangst wordt u ingepland voor een intake.

De huidige wachttijd bedraagt 4 - 6 weken en de behandelwachttijd 2 weken. Vakanties kunnen van invloed zijn op de wachttijd. 
Aanmelden

Contactgegevens


Gezondheidscentrum de Reest
Zuiderlaan 142
7944 EJ Meppel

Huisartsenpraktijk Balk
Herman Gorterstraat 10a
8561 BS Balk

info@pp-equilibre.nl
tel.nr.: 06-43495957